Ber om utsettelse i Treholt-saken

Arne Treholts advokat Harald Stabell ber om at svarfristen til Gjenopptakelseskommisjonen blir utsatt.

  Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

Nyheter

Stabell mener at kommisjonens undersøkelser er ufullstendige og ber om at saken utsettes i én måned. Det skjer bare to dager før fristen går ut. Stabell sier til NRK at det kan bli nødvendig med ytterligere tekniske undersøkelser.

Han mener utredningen som inneholder avhør av 23 vitner, ikke er grundig nok og har bedt kommisjonen om å avhøre et britisk vitne som støtter Treholt i at pengebeviset kan være fabrikkert.

– Kommisjonen har ikke avgjort om han skal avhøres. Og det ønsker vi blir avklart før jeg sender min redegjørelse til kommisjonen, sier Stabell.

Vrien tidsplan

Leder for Gjenopptakelseskommisjonen, Helen Sæter, har tatt høyde for utsettelse, men håper å kunne ha en avgjørelse klar før sommeren.

– Det som gjenstår nå er i all hovedsak å få skrevet en avgjørelse, men det er ikke mulig å legge noen tidsplan så lenge vi ikke har fått tilbakespillene fra partene. For alt vi vet, kan de begrunne nye utredningskritt og ytterligere tidsbruk, sier hun til NTB.

Normalt gir Gjenopptakelseskommisjonen tre ukers frist for innlevering av merknader til utredningen. I Treholt-saken har fristen blitt forlenget til en måned på grunn av sakens store omfang.

Det betyr at partene etter planen skulle gi kommisjonen sine svar senest onsdag 16. mars.

Vil svare

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad, som var en av aktorene under rettsprosessen mot Treholt, vil ikke utdype overfor NTB hvordan han forholder seg til arbeidet og funnene til kommisjonen.

– Jeg kan bekrefte at jeg vil svare kommisjonen, men jeg vil ikke fortelle deg hva jeg skal svare, sier Qvigstad.

Partene har fått «ubearbeidet materiale uten kommentarer eller vurderinger» fra kommisjonens side, ifølge Sæter. Det betyr blant annet 52 timer lydopptak av vitneavhør, flesteparten tidligere og nåværende tjenestemenn i Politiets overvåkingstjeneste (POT) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Til sammen er det gjort 25 avhør av 23 vitner. Kommisjonen har også ettergått påstandene om bevisjuks ved å få gjennomført film- og fototekniske undersøkelser i England, Danmark og Sverige.

Det avgjørende for kommisjonen er om det er framkommet nye opplysninger som er egnet til vesentlig å påvirke utfallet ved en ny rettsprøving.

Egen etterforskning

Kommisjonens etterforskere har ettergått de nye og omstridte påstandene om at det sentrale pengebeviset i Treholt-saken var forfalsket. Det politiet hevder er bilder fra hemmelig ransaking av Treholts leilighet, skal i realiteten ha blitt tatt etter at Treholt ble pågrepet for spionasje, ifølge boka «Forfalskningen – politiets løgn i Treholt-saken» av Geir Selvik Malthe-Sørensen.

Ifølge medierapporter har kommisjonen også viet betydelig oppmerksomhet til avsløringene om svært omfattende og døgnkontinuerlig overvåking av leiligheten til Treholt og hans kone, Kari Storækre. Ifølge NRK Brennpunkt har kommisjonens utredning vist at den hemmelige video- og lydovervåkingen var langt mer omfattende enn man først antok.

POT-spanerne skal ved hjelp av teknikere fra amerikanske CIA ha plassert en rekke kameraer, slik at leiligheten til ekteparet, samt gårdsplassen utenfor hele tiden var under oppsyn.