Reagerer på mobilforbud

Per Arne Godejord mener regelverket ved sønnens skole i Levanger mangler dekning i norsk lov.

Per Arne Godejord, som presiser at han uttaler seg som privatperson, får støtte fra Utdanningsdirektoratet. Foto: Nina Kjeøy 

Synes du mobiltelefoner skal være forbudt i grunnskolen?
Du må velge et alternativ
Nyheter

Godejord reagerer på skolens regler som forbyr elevene å ta med mobiltelefon på skolen. Nå har han fått støtte fra Utdanningsdirektoratet. Det skriver Teknisk Ukeblad.

«Som forelder anser jeg denne type forbud som direkte inngripen i min private rett til å avgjøre hvordan jeg ønsker å kunne kontakte mine barn etter skoletid, og jeg ber om svar på hvorvidt Utdanningsdirektoratet fortsatt anser denne type forbud som ikke hjemlet i lov eller om man nå har funnet at dette likevel kan ligge innenfor den enkelte skoles/kommunes jurisdiksjon», skrev han til Utdanningsdirektoratet, ifølge Teknisk Ukeblad, som først omtalte saken.

Flere mobber tradisjonelt

Trønder-Avisa har under aksjonsnavnet "Nok E' Nok" skrevet om digital mobbing. Godejord viser til forskning og sier at andelen som mobber tradisjonelt fortsatt er langt større enn dem som mobber digitalt.

Han mener at forbudet ikke eksisterer på grunn av mobbing, men på grunn av at ansatte i skolesektoren ikke behersker teknologi og ikke kan utdanne barna i dannelse.

– I 2013 bør vi ha lærere som tar digital dannelse på alvor, jeg kan ikke se at et slikt forbud bidrar til det, sier han til tu.no.

Støtte fra direktoratet

Nå har Godejord fått støtte fra Utdanningsdirektoratet, som i et brev støtter Høyre-politikerens påstand om at forbudet ikke har forankring i loven:

«Å pålegge foreldrene et ansvar for å holde mobiltelefonen hjemme fra skolen i ordensreglementet, slik det fremstår i artikkelen du viser til, vil etter Utdanningsdirektoratets syn være å gå for langt», skriver Utdanningsdirektoratet.

De sender nå ut et skriv om dette til samtlige fylkesmannsembeter i landet.

«Utdanningsdirektoratet mener etter dette at skolen ikke kan kreve at mobiltelefonen fysisk befinner seg utenfor skolens område i sitt ordensreglement», skriver ifølge Teknisk Ukeblad.

Ønsker fokus

Kommunalsjef for oppvekst i Levanger kommune, Trude Nøst,sier til Teknisk Ukeblad at noen har reagert negativt, mens andre har reagert positivt på forbudet.

Hun begrunner mobilforbudet med et ønske om å fokusere på læring og å få bukt med mobbingen i skolene.

NB: Trønder-Avisa skrev først i forsidehenvisningen at Utdanningsforbundet var enig med Godejord. Dette stemmer ikke da forbundet ikke har tatt stilling til saken. Det er Utdanningsdirektoratet som sier seg enig med Godejord.