– Nå vet vi hvor malmen befinner seg

Svært lovende funn gjør styreleder John Ornæs i selskapet Metal Prospecting AS (MetPro) veldig optimistisk med tanke på ei framtidig gruvedrift på Skiftesmyr/Godejord i Grong.

I går fant styreleder John Ornæs i MetPro AS og geolog Pär Samskog tiden moden for å informere ledelsen i Grong kommune om svært optimistiske mineralfunn i Skiftesmyr-forekomsten som ligger 13 kilometer øst for Grong. Ei ny utredning viser at forekomsten er over 60 prosent større enn det tidligere kartlegginger har vist. 

Nyheter

– Det er to ting som er viktige faktorer for investorene. Det er at det er mulig å ta ut minst 500.000 tonn årlig, og at man kan gjøre det i minst ti år. Vi har nå fått dokumentasjon på at begge disse punktene er på plass, sier Ornæs.

Gehalten av både kobber (en prosent per tonn) og sink 1,5 prosent per tonn), samt noe gull og sølv gjør området veldig interessant.

For det er ikke småsummer Ornæs snakker om når det snakkes om å etablere ei ny gruvedrift. Det vil koste minimum 400 millioner kroner.

– Vi har kontakt med investorer som følger oss nøye. Men det er først nå vi kan ha troverdige samtaler med dem, sier Ornæs.

60 prosent større forekomst

Det som gjør Ornæs så optimistisk, er en rapport som viser at forekomsten ved Skiftesmyr 13 kilometer øst for Grong, inneholder langt mer mineraler enn det som tidligere var kjent gjennom historiske beregninger.

Det er klart etter at selskapet har utviklet en ny geologisk modell for denne forekomsten.

– De nye tallene viser at mineralressursene er økt med over 60 prosent i forekomsten, i tillegg til at man har identifisert et tilleggspotensial, forteller Ornæs.

Han legger til at man nå har en reserve på minst fem millioner tonn.

– For oss er dette meget oppmuntrende, egentlig fantastisk. Vi ser for oss at vi får kartlagt enda større ressurser etter hvert.

I går fant Ornæs tiden moden for å informere ledelsen i kommunen om rapporten som er utarbeidet av en nøytral tredjepart, Thomas Lindholm ved GeoVista AB i svenske Luleå.

Fortsetter å bore

Ornæs legger ikke skjul på at han er overrasket over de nye opplysningene, ikke minst på grunn av at forekomsten er undersøkt og kartlagt en rekke ganger siden først på 1970-tallet.

– Nå vet vi hvor malmen befinner seg, og vil derfor fortsette å bore utover vinteren. Vi vil ha visshet om at forekomsten er enda større, for å ha et lengre perspektiv på en driftsfase, sier Ornæs.

Han legger til at dette er et kostbart arbeid. Derfor er han glad for at Innovasjon Norge har gitt 1,2 millioner kroner. Disse pengene er ikke hentet ut ennå. Før det kan skje må selskapet selv legge penger på bordet.

Ifølge Ornæs vil de også starte arbeidet med å lage en lønnsomhetsanalyse med det aller første. Analysen skal synliggjøre hva ei gruvedrift vil bety for blant annet økonomi, infrastruktur og miljøspørsmål.