Nå er 400 års historie slutt

Mandag overtok Steinkjer kommune siste rest av Forsvarsbyggs eiendommer på Sannan. Et pennestrøk satte punktum for 400 års forsvarshistorie i Steinkjer.

Nyheter

Helt siden 1600–tallet har det vært militær aktivitet på Sannan i Steinkjer.

 – Siste fotavtrykk

– Det er et historisk øyeblikk. Denne eiendommen har vært det siste markante fotavtrykket til Forsvaret i Steinkjer. Men vi er tilfreds med at kommunen tar over, og er trygge på at området blir godt forvaltet og at historien blir tatt vare på, sier prosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg Skifte Eiendom.

Se også filmsnutten fra Steinkjersannan i Filmavisens «Steinkjer gjenreist»:


Vemodig

Ordfører Bjørn Arild Gram konstaterer at det er mye vemod knyttet til at Forsvaret nå er totalt ute av Steinkjer sentrum. Han gikk selv i det siste fulle kullet på rekruttskolen på Sannan i 1993.

– Det var aldri et ønske fra kommunen å miste Forsvarets tilstedeværelse. Byen mistet på en måte selvbildet sitt da Forsvaret forsvant. Men det er greit at de siste arealene nå blir fristilt. Vi er veldig glad for å få hånd om 390 mål midt i byen. Det gir rom for utvikling, sier Gram.


Slik gjenreiste de Steinkjer

Se det unike Filmavisen-klippet fra etterkrigstidens Steinkjer her!