Hundre år med bangsundsvingene

I 1908 var den 76 meter lange Fjærtunnelen like sør for Bangsund norges lengste vegtunnel. 105 år senere er tunnelen forsatt et viktig punkt på Fv 17 mellom Namdalseid og Namsos. Torsdag er det gjennomslag for den nye tunnelen som skal glatte ut de skumle svingene før Bangsund.
Nyheter

Gjennomslaget som skjer i løpet av torsdag markerer begynnelsen på slutten for den kurvede og ulykkesutsatte passasjen kjent som «bangsundsvingene».


Her får de se lyset i enden av tunnelen

I dag sprengte vegvesenet den siste salven i den nye bangsundtunnelen, og er dermed helt gjennom fjellet.

 

– Strekningen har blitt mye omtalt i alle år, og veibiten er kanskje den som dårligst standard i hele Nord-Trøndelag, sier fylkesråd for samferdsel, Tor Erik Jensen.

Fylket tok over eierskapet for kystriksveien i 2010, og først da skjøt det for alvor fart i utbedringsarbeidet.

Flaskehals i 1772

Vegen mellom Rødhammer i Namdalseid og Bangsund har i mange hundre år vært preget av krappe svinger, bratte bakker og trange passeringer.

Helt tilbake til Gerhard Schøning sin beretning i «Reise gjennem en deel af Norge paa Hans majestet kongen bekostning» i 1772, betegnes vegen som en flaskehals. Kongens mann, altså Schøning, tar like godt båten i bruk for å komme seg mellom Aargård og Bangsund for å slippe «at klive sig fram mellem Fjaer til Bangsund». Schøning skriver kort og godt at den beste vegen mellom Aargård og Bangsund er «til Vands».

På prioriteringsliste i 1904

I 1909 skriver Amund Helland i sin topografiske-statistiske beskrivelse av Nordre Trondhjems Amt at vegen mellom Fjær og Bangsund i 1904 ble satt opp på en prioriteringsliste som skulle sørge for bedre framkommelighet.  Bevilgingene til vegen ble tildelt i 1904 til 1908, og arbeidet ble «anslaaet at koste 176.500,- for en lengde at 2848 meter». Arbeidet ble startet i 1904 – kjørebredden ble bestemt skulle være fire meter med en maksimumsstigning på 1:33.

Amund Helland reflekter ikke videre over dette men bemerker tørt at budsjettet ikke foreløpig  er passert. I 1909 har man fått til ganske akkurat 2,1 kilometer med veg, og brukt 166.000,-. Kostnadsfordelingene er slik at Staten har bidratt med 132.800,- og distriktet 33.200,-.

Helland bemerker også at vegen fra Fjær til Bangsund er «ældre veg med korte, bratte stigninger og fald»

Automobilrute mellom Steinkjer – Rødhammer – Namsos

Utbedringene av vegen forbi Fjær starter for alvor etter at landets første postførende bilrute blir satt i gang mellom Steinkjer og Rødhammer i 1908. Fra starten av blir posten fraktet i båt fra Rødhammer til Bangsund og videre Namsos, men tanken om å lage en kjørbar veg mellom Rødhammer og Bangsund meldte seg ganske raskt.

Amtsingeniør Munch skriver i 1908 at man med igangsettelsen av automobilfrakt mellom Steinkjer og Rødhammer sparte nesten tre timer i forhold til hesteskyss. Dette medførte også «overordentlige store forbedringer for publikum». Problemet var bare at Lyngenfjorden frøs til is om vinteren, stoppet bilruta mellom Steinkjer og Namsos sfordi dampbåten ikke kom seg fra videre fra Rødhammer til Namsos.

Tunellen tatt i bruk i 1908

Det var ingeniør Emil Astrup som skulle bli mannen bak hele anlegget med tunnel og to bruer fra Fjær og inn til Bangsund. Astrup var i 1908 ingeniør i Vegvesenet, ble senere amtsingeniør i Nord-Trøndelag og har fått tilskrevet æren forå legge til rette for Fylkesbilene i Nord-Trøndelag

Tunnelen ved Fjær var klar til bruk i november 1908. Den var da landets lengste veitunnel, hele 76 meter lang, 4 meter bred og 4 m høy.