Skutt og drept på Oftenåsen

I 1935 ble det gjort et uhyggelig funn av en hodeskalle med kulehull ble på Oftenåsen.

Modell av en karolinsk soldat, soldat i hæren til Karl XII av Sverige. Karolinerne var uniformert med trekanthatt og blå våpenfrakk med gult for. 

Nord-Trøndelag og Nordenfjeldsk tidene 4. juni 1935. 

Nyheter

Den 2. juni omtaler nesten alle norske aviser et grufullt funn som to unge menn har gjort på Oftenåsen i Steinkjer. 

Hovedstadavisen Aftenposten skriver: «I nærheten av Steinkjer blev det i gaar av nogen gutter gjort et uhyggelig funn»

To tenåringer fra Tranabakken var på Oftenåsen for å samle egg da de i en lite tilgjengelig steinrøys fikk øye på noe hvitt som lå delvis skjult under et teppe av grønn mose. Guttene ble nysgjerrige, og fikk forsiktig lirket opp en hodeskalle med en et tydelig kulehull fra jorda.

Lensmannen tar saken

Funnet ble meldt til lensmann Heyraas i Sparbu, og han fikk umiddelbart dannet en undersøkelseskommisjon som dro til Oftenåsen for å granske funnet. Inntrøndelagen bringer hele historien på sin første side:

«Fundet blev meldt til lensmannen i Sparbu. I går var lensmann Heieraas og fylkeslæge Bragstad sammen med guttene og andre til finnestedet og foretok nærmere undersøkelser. Der blev funnet flere skjelettrester samt et par knapper til. Av ryggraden fantes ikke noe. Det var lett å se at skjelettet har ligget lenge, 80-100 år eller mer. Til høire oppa bakhodet var det et regelmessig rundt null omtrent sa stort som en to-øring og som etter en geværkule av grovt kaliber. Benrestene blev bragt til lik-kapellet for a begraves på kirkegården. De funne ting opbevares på lensmannskontoret. Knappene som har hemper, er visstnok av tinn og har ornamenter, rosetter, på den runde overflate. Hvem er det skjelettet av? Det vil neppe aldri bli opklaret. Vi har snakket med flere gamle folk, men ingen kan gi noen løsning på mysteriet.  I denne er forbindelse er Også nevnt en mann fra Øst ras som kom bort for 30 ar siden. nemlig skredder John Østeras. som forsvant under hjemtur fra slåttearbeide i Sverige, men det funnet skjelett er altså meget eldre. Vi har og hørt nevnt  Jo Røli som forsvant for henim ot 80 år siden, men det påståes av folk som har best kjennskap til forholdet at  han vai sett i Amerika. Hvem er det så som har funnet sin død opi der i ulendet i Oftenåsen? Det runde hull hak i kraniet tyder altså på at han er blitt rammet av et skudd ovenfra berget. Vi har hørt den hypotese at del kunde være en fremmed mann som under leting etter malmforekomster, som del har vært mye snakk om i forbindelse blitt rammel av et streifskudd. Eller kanskje han er blittt skutt av en jeger, som i den tette skog har tatt ham for et vilt?»

Stor oppmerksomhet

Saken om skjellet på Oftenåsen ble fyldig dekke: «En hundreårig ugjerning?», «Begravet der han stupte?» og «Snikmyrdet av uvenner» var noen av titlene som ble brukt.

Hovedstadsavisen Aftenposten  følger saken tett, og bruker spalteplass på å undres hva som kan ha skjedd: «Er det en gamme ugjerning hvis spor er avdekket? Det er ting som tyder på det. I hodeskallens bakre del fant man nemlig et rundt hull av 26 milimeters diameter som en stor geværkule»

To dager senere kan samme avis melde at lensmannen i Sparbu sannsynligvis har løst saken: «Undersøkelse av skjelettet og de tøirester som fantes, tyder på at mannen har vært soldat i Armfeldts arme som i 1718 rykket inn i Nord-Trøndleag. En avdeling lå i leir i Ogndal utenfor Steinkjer. Soldaten er antageligvis blitt skutt under et forsøk på å nå frem til byen».

Nå er det selvsagt umulig å vite hvordan en karoliner fra Armfeldts arme møtte sin banemann på Oftenåsen,  og man kan jo spekulere på om den døde soldaten har vært på jakt eller flukt – eller om han kanskje var en desertør?

Mot Steinkjer

General Armfeldt sendte oberstløytnant Peter Yong (Jung/Jungen/Jungh) med «Karelens regimente» fra Snåsa mot Steinkjer, og det var sannsynligvis dette regimentet som hadde leir i Ogndal.

Ved forskning i rullene til «Yongs karelske regiment» kunne det kanskje la seg gjøre å spore opp den døde soldatens jordiske navn, men vi må nok dessverre regne med at karolineren på Oftenåsen fortsatt vil være en av mange millioner ukjente soldater som har mistet sitt liv langt fra sine hjem.


Vi ønsker gamle bilder

Har du mer informasjon om denne artikkelen eller har et gammelt bilde du vil dele med oss?

Send oss gjerne en e-post: nett@t-a.no


Flere gamle bilder:


Unikt postkort selges

Steinkjer Frimerkeklubb skal auksjonere bort et stykke Steinkjer-historie.Nå er 400 års historie slutt

Mandag overtok Steinkjer kommune siste rest av Forsvarsbyggs eiendommer på Sannan. Et pennestrøk satte punktum for 400 års forsvarshistorie i Steinkjer.Mystisk dame avslørt

I forrige uke etterlyste Karin Hamnes navnet til to elegante damer. Nå har vi svar på hvem en av damene er.Georg Dreier Antonsens blodige martnasfinale

Skulle skarpskytterne skyte eller få en øks i hodet?Kaffesup i tømmerteigen

En kaffekopp måtte spanderes under formannens besøk i tømmerteigen til Værdalsbruket.