– Må slakte all fisken

Settefiskanlegget på Statland må slakte all fisken etter raset.

  Foto: Google Maps

Nyheter

Settefiskanlegget på Statland er rammet av raset.


– Det ser ut som en krigssone

De evakuerte på Statland skole vet ikke når de får komme hjem.


Må slakte

– Settefiskanelgget er hard rammet, vi må slakte ned all fisk, sier Per Helge Monsen som er ansatt ved anlegget.

I følge Odd Devik, eier av Namdal settefisk, har ikke anlegget fått fysiske skader, heller ingen skader på de som jobber der.

Men anlegget har mistet vanntilførselen, noe som medfører at mellom 1,5 - 2 millioner settefisk må slaktes ned.

– Dette vil skje i løpet av natten, og Mattilsynet er varslet. De vil være til stede under slaktingen.

– En liten naturkatastrofe

Det er ikke meldt om rømt fisk.

– Dette er en liten naturkatastrofe. Vi vet ikke hvor mye det er snakk om i verdier ennå, men produksjonen ved anlegget er stor, sier Devik.

To mann fra Namdal settefiskanlegg får nå bistand av redningsskøyta RS Harald V for å inspisere de avrevne vanntilførselsledningene.

Settefiskanlegget har for øyeblikket en knapp nødtilførsel, som gir noe vann.

– Men på langt nær nok til å drifte anlegget, sier John Bjarne Falch, distriktssjef i Mattilsynet onsdag kveld.

Svar i løpet av timer

Mattilsynet er hentet inn for å bistå ved en eventuell nedslaktning. Falch forteller at situasjonen fortsatt er uavklart, men at man i verste fall kan bli nødt til å avlive 70 prosent av fisken i anlegget.

– Vi får svar i løpet av et par timer om vi må starte nedslakting av fisken på grunn av dyrevelferdshensyn, men vi vet ikke hvor lenge vi får oppholde oss på anlegget. Vi er de eneste som er i området, alle andre er evakuert.

Det står i dag cirka 1,5 millioner fisk i anlegget, og om man regner merkostnader ved nedslakting og tapt markedsverdi blir det snakk om store verdier.


Vei og kai tatt av ras på Statland

Et svært omfattende ras av løsmasse førte til en flodbølge som tok med seg en vei og ei kai.Evakuerer det rasutsatte området

– Det har kommet som lyn fra klar himmel, sier ordfører Steinar Lyngstad i Namdalseid.