Leter etter den gamle hovedstaden

Svein jarl styrte sannsynligvis Norge fra Steinkjer, og nå øyner arkeologene muligheten til å finne nye bevis for at Steinkjer var Norges hovedstad.

Fylkesarkeolog Lars Forseth (til høyre) og Kristian Ulstad, avdelingsingeniør avd. for samfunnsutvikling i Steinkjer kommune, håper å finne spor av det gamle handelsstedet Steinkjer. 

Nyheter

Det største handelsstedet i Trøndelag kan ha ligget i Steinkjer. Det viser en forskningsrapport som er skrevet av arkeologene Geir Grønnesby og Ellen Grav Ellingsen.

I tillegg har Svein jarl har fått æren av å ha bygd opp Steinkjer på slutten av 900-tallet, og han er nevnt i sagaene i sammenheng med fordelingen av landet etter Svolderslaget da han sannsynligvis tilegnet seg råderetten over svenskekongens del av Norge.

Det er også sannsynlig at Svein jarl styrte Norge fra Steinkjer, og at Steinkjer dermed var Norges hovedstad under jarlene Svein og Erik i årene fra 1000 til 1015.

– Gyllen mulighet

Nå får fylkesarkeolog Lars Forseth en gyllen mulighet til å finne ut mer om det gamle handelsstedet Steinkjer når Steinkjer kommune går i gang med å skifte ut de gamle vann- og kloakkrørene i sentrum.

– Kommunen skal grave ganske dype grøfter. Da skal vi følge etter i gravemaskinporene, sier Forseth.

Steinkjer kommune har nå avstengt Strandvegen i sentrum av byen, og er allerede satt i gang arbeidet med grøftingen.

– For oss arkeologer er dette noe vi har ventet på lenge. Nå kan vi endelig få muligheten til å finne ut hva som skjuler seg under bakkenivå i Steinkjer sentrum, forteller Forseth.

Optimistisk arkeolog

– Hvis vi kan finne spor etter Steinkjergården fra 1500-tallet, er jeg rimelig sikker på at Svein jarls hovedsete kan ha vært i nærheten. Jeg tror området fra Strandvegen og opp til området ved kirka er et svært aktuelt område, sier en optimistisk Forseth.

Geir Grønnesby, som er arkeolog hos NTNU Vitenskapsmuseet, mener det er et svært spennende område det nå skal graves i.

– Selv om det ikke er arkeologisk bevist, mener vi å ha sannsynliggjort at det største handelsstedet i Trøndelag kan ha ligget i Steinkjer, sier Grønnesby.

Viktig for historien

Sammen med Ellen Grav Ellingsen har han skrevet forskningsrapporten «Kaupangen på Steinkjer» som er utgitt av NTNU Vitenskapsmuseet.

Det var under rutinemessige utgravinger i forkant av ny E6 sør for Steinkjer i 2002–2003 det ble gjort funn som arkeologene mener sannsynliggjør at Steinkjer var et viktig handelssentrum.

– Vi skal følge det som nå skjer i Steinkjer – det kan kaste et nytt og viktig lys over byens historie, sier Grønnesby.


Kan ha funnet mystisk handelssted

Arkeologiske utgravinger kan tyde på at Steinkjer var et større handelssted enn Nidaros under deler av vikingtiden.