Ny lov: - Alle må bytte etternavn

APRILSNARR: Alle nordmenn må bytte etternavn til slik man uttaler det. Kommer du fra Nord-Trøndelag og heter Hermansen, må du skifte navn til Hærrmainnsn innen 15. april, krever Moderniseringsdepartementet.

Et lovforslag om å endre etternavnene slik at de skrives slik de uttales skal nå hastevuderes.

Nyheter

Dette var aprilspøken fra Trønder-Avisa i år:

Siden den blå regjeringa tiltrådte i midten av oktober, har de jobbet med å forenkle både det norske byråkratiet, og det norske språket. Nå de vil de også endre på uttalen av etternavn.

– Hvert år kaster vi bort flere titalls millioner kroner på kommuner som skriver navnet til innbyggerne feil. Eksempel på det kan være at man vil i kontakt med kommunen på telefon, og da er det lett at saksbehandleren skriver Jenssen i stedet for Jensen, sier moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Upopulære avgjørelser

I en pressemelding skriver departementet at dette har blitt et så stort problem at de må gjøre drastiske endringer. I et lovforslag, som skal hastebehandles av stortinget i slutten av april, står det at hensynet til avbyråkratiseringen av samfunnet må veies tyngre enn navnekulturen. Men det er mulig å reservere seg mot å bytte navn - hvis man gjøre det innen 15. april.

– Da må man ringe telefonnummer 982 99 298, forteller ministeren.

Det er 12 år siden sist gang navneloven, eller Lov om personnavn, ble endret. Regjeringen foreslår nå å legge til et punkt om uttale. Og de forventer at folk reagerer.

– Noen ganger må man ta upopulære avgjørelser, men jeg tror folk skjønner at det må skje, med tanke på hvor mye vi sparer av både tid og penger. Det er tross alt skattebetalernes penger vi forvalter, sier Sanner.

– Det er ikke mulig

Språkrådet jobber med å styrke det norske språket. Direktør Arnfinn Muruvik Vonen mener regjeringas forslag vil gjøre mer skade enn nytte.

– Vi har jobbet kraftig mot denne lovendringen siden vi ble kjent med forslaget. At de som heter Jensen plutselig skal hete Jænsen - hvis de kommer fra Nord-Trøndelag - det er bare latterlig, sier Vonen.

Vonen er klar over regjeringas argument om at det blir mindre byråkrati og mer innsparinger. Likevel ber han nå regjeringa om å snu.

– Det er ikke mulig. Skal jeg plutselig hete Arnfinnj Murruvik Vånen - bare fordi Høyre vil spare noen få millioner? spør han retorisk.

– Æ nækte!

Flere innbyggere Trønder-Avisa har vært i kontakt reagerer sterkt på den nye navneloven. Noen nekter å føye seg for den nye loven.

– Jeg nekter å bytte etternavn bare fordi man skal avbyråkratisere samfunnet, sier Anders Mørkved Schiefloe, som nå må bytte navn til Ainnesj Møsjkve Sjæfflo.

Alle norske innbyggere må ringe til Moderniseringsdepartementet på telefonnummer 982 99 298 innen 15. april for å reservere seg mot navneendring, skriver de i pressemeldingen.