Katastrofeår for birøktere

Kulda sist vinter tok knekken på biene hos mange birøktere. Enkelte har opplevd et tap på 60 prosent av produksjonskapasiteten.
Nyheter

Kulda sist vinter tok knekken på biene hos mange birøktere. Enkelte har opplevd et tap på 60 prosent av produksjonskapasiteten.

Birøkterne som har opplevd de største tapene søker nå Fylkesmannen om tilskudd for at de igjen skal komme på fote.

Marie og Bjørn Inge Vorum på Bjørka i Steinkjer er av dem som er hardest rammet.

– Sist sommer hadde vi rundt 200 produksjonskuber, men inneværende år vil vi ikke ha flere enn 70, sier en oppgitt Marie Vorum.

De startet opp med bier i 2003, men det er først de siste årene at de har satset tungt på næringen blant annet gjennom å videreforedle honningen til egne produkter.

Tragisk

Marie Vorum legger ikke skjul på at de opplever situasjonen som tragisk. De har bestilt utstyr slik at de skal ha 220 kuber. Det er få som selger bisamfunn. De har en mulighet til å avle fram samfunn selv, men det tar tid. De regner med et tap på ca. 140.00 kroner i tillegg til arbeidet som er gått med.

– Vi syntes vi hadde kommet godt i gang, og hadde skrevet avtaler om leveranse med en rekke kjeder. Nå regner vi på nytt og vet ikke helt hvordan vi kommer ut, sier Marie Vorum.

Størst i landet

Øyvind Christiansen i Levanger er landets største honningprodusent. I 2008 produserte han rundt 20 tonn honning.

Christensen har sine kuber stående i Åsenfjord. Han opplevde høsten 2009 som dårlig. Det var spesielt lyngtrekket som sviktet.

Etter et vintertap på ca. 15 prosent skal han i år sette ut 360 produksjonskuber. Christiansen regner normalt med et vintertap på fire – fem prosent.

– Det er en elendig fortjeneste i næringen, og etter å ha levert årsproduksjonen satt jeg igjen med 70.000 kroner i fortjeneste, sier Christiansen.

Et lite løft er likevel kommet til det siste året ettersom produsentene får et tilskudd på 300 kroner opp til 250 kuber, sier Christiansen.