Underskriftskampanje til støtte for ulven

Bygdefolk for rovdyr har samlet over 20.000 underskrifter så langt.

Denne ulven befinner seg i Namsskogan familiepark, og er dermed unntatt statlige bestandsmål.  Foto: Håkon Arntsen

Nyheter

Rovdyr er et tema som engasjerer mange, og motsetningene er store. Foreningen Bygdefolk for rovdyr (BFR) har gjennomført en underskriftskampanje for ulven i Norge og utlandet. og de håper dette kan være med på å påvirke regjeringen når det nye bestandsmålet skal settes.

I en pressemelding skriver Bygdefolk for rovdyr blant annet følgende:

"Vi har ikke mer enn ca 33-37 ulver i Norge! Så langt denne vinteren (2013-2014) er det registrert 33-37 helnorske ulver, som kun har tilhold på norsk side av riksgrensen mot Sverige. Disse ulvene utgjør det som omtales som den norske ulvebestanden.  Av grenseulvene, ulver som har tilhold på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige, er det registrert 32-36 ulver i Norge. Disse grenseulvene regnes ikke med inn i den norske ulvebestanden. Det viser en foreløpig statusrapport for ulv i Norge per 15. mars i år, som Høgskolen i Hedmark (HiHm) har laget på oppdrag fra Rovdata. (Kilde Rovdata).  Og siden nyttår (1.1.2014) er allerede 6 ulver døde (4 skutt v/ jakt og ekstraordinær felling, 1 påkjørt, og 1 er under etterforskning om den er skutt under ulovlig jakt)"

Tre kull

Stortinget har satt et nasjonalt bestandsmål på tre ulvekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge hvert år.

- Det vil si at kun 3 ulver har lov til å føde valper i Norge hvert år, og da kun i området innenfor ulvesonen.  Et så lite bestandsmål betyr at vi i dag ikke har en egen bæredyktig ulvebestand i biologisk forstand, mener BFR.

Foreningen skriver i pressemeldingen at hvis grenserevirene regnes inn i bestandsmålet, vil bestandsmålet kunne oppnås med grenseulvene, og de helnorske revirene kunne skytes bort.

- Sammen med lovlig jakt på norsk og svensk side, i tillegg til ulovlig jakt, innebærer dette en katastrofe for ulven i Norge. Vi vil da ende opp med MINDRE ulv enn vi har i dag, og det er nesten ikke mulig. Dette innebærer en utryddelse av ulven i Norge, hevder BFR.