Ingen smell for Senterpartiet etter skolesaken

Senterpartiet fikk med nød og neppe flertall i den betente skolestruktursaken. Men ordfører Ida Stuberg holder stand.
Valg

Ida Stuberg (Sp) har vært ordfører i Inderøy i hele perioden etter sammenslåingen med Mosvik fra 1. januar 2012. Intensjonene om å beholde flere funksjoner i Mosvik har vist seg vanskelig å etterleve, selv med en Sp-ordfører ved roret. Der Senterpartiet nasjonalt har gjort det til sin spesialitet å kritisere regjeringen for sin sentralisering og kutt ute i distriktene, er man lokalt i kommunene langt mer pragmatiske. Sykehjemmet blir omsorgsboliger og servicetorget har ikke mye service igjen. Det vitner om at det er noe annet å sitte med makta og det økonomiske ansvaret, enn å stå på utsiden og kreve at alt skal være som før. Det er skolestruktursaken i Inderøy også et eksempel på. Her sto man til slutt med to alternativer, som begge medførte nedleggelser av grendeskoler: