Arbeiderpartiet øker i Grong

Ved Grong vgs øker Arbeiderpartiet mer enn Senterpartiet, men det er likevel nesten 5 prosent forskjell.
Valg

Arbeiderpartiet går frem med 8 prosent, sammenlignet med forrige skolevalg. Likevel holder Senterpartiet stand som skolens partivinner.