Arbeiderpartiet gjør et godt skolevalg

Skolevalget pleier å gi en god pekepinn på hvor valgvinden blåser.
Valg

Dette er det første skolevalget etter fylkesammenslåingen.