Advarer Ap om at tillit kan ødelegges:

Sp-oppgjør med Ap-valgkamp

Senterpartiet ber Arbeiderpartiet tenke over hvordan de har oppført seg i 2019-valgkampen.

FORRADAL: Sp-topp Tomas I. Hallem driver valgkamp utenfor en av skolene som ligger lengst unna Stjørdal sentrum, Forradal oppvekstsenter. Skolen var en periode nedleggingstruet. Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes (Sp) peker på skolesaken i Stjørdal som et eksempel på at partier fra høyre- og venstresiden kan finne sammen over de tradisjonelle blokkene. 

Valg

– Denne valgkampen bør føre til en diskusjon om hvordan vi vil drive valgkamp i Trøndelag framover, sier Tomas I. Hallem, fylkestopp for Sp, etter å ha helt kaffe i pappkopper til turfolk på veg opp Forradalen i Stjørdal.