Ligger an til å bli to kvinner på topp i Levanger

De fire partiene som forhandler i Levanger har blitt enige om at Senterpartiet får ordføreren og at Høyre får varaordføreren.

FORHANDLINGER: Her sitter forhandlingsutvalgene for Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet samlet på Levanger rådhus tirsdag kveld. De fire partiene har blitt enige om å forhandle fram en felles politisk plattform for de neste fire årene. 

Valg

LEVANGER: Dersom forhandlingene fører helt fram betyr det at Anita Ravlo Sand (Sp) overtar ordførerklubba, mens Nina Bakken Bye (H) blir varaordfører. Det vil i så fall være historisk. Levanger har aldri tidligere hatt en kvinnelig ordfører, og dermed heller ikke to kvinner i de to øverste politiske rollene i kommunen.