LEVANGER/VERDAL: Øvelsen er et samarbeid mellom Nord Universitet, Sykehuset Levanger, Ambulansetjenesten, Innherred interkommunale legevakt, Statens vegvesen, politiet på Innherred – samt kommunene Levanger og Verdal.

Øvingsledelsen vil være fysisk plassert på Rinnleiret.

– Det vil være en del blålystrafikk på E6, over Sætersmyra og inn mot sentrum og Sykehuset Levanger. Det vil bli skiltet «øvelse pågår», og mange vil nok se enkelte deler av det som foregår. Det vil være mye blålys, og antakelig en brann som vil gi en del røykutvikling, sier øvelsesleder Andreas Kvam Sletnes – som er universitetslektor ved Nord Universitet.

Trening i katastrofe

Han vil ikke røpe det nøyaktige tidspunktet for oppstarten fordi det er et øvelsesmoment, men det er tidlig på formiddagen.

– Øvelsen er initiert av Nord universitet fordi det står i nasjonale retningslinjer for sykepleierutdanning at våre studenter skal lære å berge liv og helse i katastrofesituasjoner, sier Kvam Sletnes.

Øvelsen blir betegnet som en masseskade-øvelse, og pågå et godt stykke utover dagen. Det betyr også de øvrige involverte etatene som kommuner og sykehus kan få realistisk trening.

– Vi har designet et scenario der de får anledning til å øve på det de skal bli bedre på, sier Andreas Kvam Sletnes. .