LEVANGER: Arrangementet, som er en del av Forskningsdagene, tar utgangpunkt i det den som møter opp måtte ha av spørsmål knyttet til nettopp hjernen.

– Gjennom et forskerpanel spesialisert å hjernen setter vi menneskets viktigste organ i sentrum for en opplysende, kunnskapsrik og lettbeint prat. Alt basert på dine spørsmål, skriver, arrangøren på sine hjemmesider.

Panelet som skal svare på spørsmål består av psykologspesialist Jon Tormod Rækken Nordland, lege og førsteamanuensis Håvard Skjellegrind og daglig leder Odd Håpnes ved Nasjonal kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. De skal også besvare ett hovedspørsmål hver innen sitt respektive fagfelt.

Anne Lise (52) ble hypnotisert på Magneten kjøpesenter