– Ønsker ikke å videreføre en tradisjon der ikke-samer forsker på samer

Forskningsprosjekt på sørsamisk minnekultur har fått bevilget 7,7 millioner kroner fra Norges forskningsråd.