Jeg registrere med interesse at Trønder-Avisas leder 24. mars omtaler Trondheim som «den påståtte trønderhovedstaden». For meg er det ingen tvil om at Trondheim er Trøndelags viktigste by og dermed trøndernes hovedstad.

At Steinkjer og Trønder-Avisa har ambisjoner får så være. Men å snakke ned Trondheim fører ingen steder hen. De aller fleste trøndere omtaler Trondheim som «byen». Dette blir for meg ganske lattervekkende og det er vanskelig å ta Trønder-Avisas leder på alvor når slike utsagn settes på trykk.

LES LEDEREN: Trøndelag trenger trøndersk politikk