Mandag la Vorland-utvalget fram sine anbefalinger om vektorvaksinene fra AstraZeneca og Janssen. De anbefalte å ta vaksinene ut av vaksinasjonsprogrammet. Samtidig åpnet de for at vaksinene kan tas i bruk av frivillige, men utvalget var litt uenige om hvilke kriterier som bør gjelde.

Folkehelseinstituttet kom også med en anbefaling om å droppe Janssen-vaksinen fra vaksinasjonsprogrammet. I motsetning til Vorland-utvalget anbefalte ikke FHI at den enkelte selv skal kunne velge vaksinen.

Fordeling

FHI har også fått i oppdrag å vurdere vaksinefordelingen. Deres anbefaling er foreløpig ikke lagt fram. Vorland-utvalget mener at regjeringen bør vurdere å flytte 18-25-åringer fram i vaksinekøen.

I tillegg har de sett på hvorvidt man kan vente tre måneder mellom første og andre vaksinedose, samt om Oslo og andre smitteutsatte områder kan få enda flere vaksinedoser.

I tillegg til statsminister Erna Solberg (H) deltar helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI på pressekonferansen.

Skjevdeling

Fram til nå har eldre og personer med underliggende sykdommer hatt prioritet i vaksinekøen, men det er de yngre som sprer mest smitte.

Derfor vurderer FHI å prioritere de yngste i den siste aldersgruppen, som er de mellom 18 og 44 år, har Aftenposten tidligere skrevet. Anbefalingen skulle etter planen leveres til regjeringen 11. mai.

En regjeringsoppnevnt ekspertgruppe ledet av økonomiprofessor Steinar Holden på Universitetet i Oslo har også konkludert med at betydelig skjevdeling av vaksiner vil gi færrest mulig døde og syke for landet som helhet. Dette er også blant tingene FHI har tatt med i sin bredere vurdering.

(©NTB)