Rektorer tyr til utvisning ved alvorlige hendelser

På ungdomsskoler i Levanger og Steinkjer har det blitt fattet til sammen 25 enkeltvedtak om bortvisning i løpet av inneværende skoleår og de to foregående skoleårene, mens i Verdal er det ikke fattet noen. Vold- og alkoholbruk er de vanligste årsakene til at rektorer bruker denne sanksjonsformen.