(Trønderdebatt)

Senterpartiet vil verken røre flytrafikken, kjøttforbruket, biltrafikken eller oljeindustrien. De vil ikke kutte utslipp her hjemme eller der ute. Med deres politikk når vi ikke klimamålene våre. Derfor blir det bare dumt når Senterungdommen prøver å angripe MDG for vår klimapolitikk.

Senterpartiet har gjort klimapolitikk til sin hovedfiende i denne valgkampen. Det er først og fremst veldig skremmende for alle oss unge som avhenger av at partiene tar klimakrisa på alvor.

Senterungdommen anklager MDG for å være imot kua. MDG er for kua vi, men i motsetning til Sp vil vi at kua skal ha bedre dyrevelferd enn i dag og at bonden skal få bedre lønn for arbeidet sitt. Det betyr at vi må produsere litt mindre kjøtt og betale litt mer for kjøttet det vi faktisk spiser. Sps «klimavennlige» ku er matet med soya som flys inn fra nedhugget regnskog i Brasil. Vi må spise mer plantebasert og det må bli lettere å velge veggis - for helsa, for dyra og for planeten.

Les også

Miljøpartiet De Grønne gjør den norske kua til klimaet sin hovedfiende

Senterungdommens Lars Myhr Sandlund vilat Norge skal «legge press på Russland» for å kutte utslipp. Har kanskje Senterungdommen glemt at Vedum selv gikk ut og sa han ikke var sikker på om han støttet Paris-avtalen, et av de viktigste verktøyet vi har for å nettopp få andre land til å ta sitt klimaansvar?

Sannheten er at Norge må slutte å pumpe olje om vi skal stanse klimakrisa. Det er all klimaforskning tydelig på og FN gjentok det senest i går. Det er ikke så overraskende at Sp er bakpå i klimapolitikken når nestlederen deres er en rik oljedirektør med åpenbare egeninteresser i at vi fortsetter å pumpe olje i all overskuelig framtid. Ingen parti kan i 2021 påstå at de er opptatte av klima hvis de mener vi skal fortsette å utvinne olje. Vi kan ikke løse klimakrisa ved å fortsette å gjøre det som skaper klimakrisa.

Det er umulig å nå klimamålene hvis vi fortsetter å pumpe olje. Men det er helt fint mulig å slutte med olje og skape nye grønne jobber. Senterungdommen har helt rett i at Norge er et av verdens rikeste land. Men de overser at Norge er rik først og fremst fordi folk flest betaler skatt og at vi har investert oljeinntektene våre godt. Vi trenger ikke putte en eneste ny oljekrone i fondet og kan fortsatt cashe ut milliarder hvert år, fordi avkastningen på investeringene er så høy.

Dessuten er å fase ut olja er et av de mest effektive og billigste klimatiltakene vi kan gjøre, fordi det reduserer produksjonen av olje globalt. I lengden vil det lønne seg å være tidlig ute og konkurransedyktige med grønn teknologi, ikke være sistemann ut når alle andre land har slutta med olje og gass.

Fire av fem nordmenn jobber allerede med helt andre ting enn olje. MDG vil skape 150 000 nye grønne jobber, av alle slag, de neste årene. Det er disse grønne næringene som må få hjelp av staten i framtida, ikke oljeindustrien.

Klima er ikke en kamp mellom by og land. Den er mellom gammeldags politikk og framtiden til oss unge. Sp har gjennom hele valgkampen valgt å være nettopp gammeldagse og si nei til alle klimatiltak MDG foreslår som faktisk kutter utslippene raskt nok.

Konklusjonen er altså: Stem MDG om du er opptatt av klima. Senterpartiet kan du trygt droppe.

Den store Trønderdebatten: Høy temperatur i Trønderdebatts klimaoppgjør.