Sentrumssatsing, kultur og budsjett i Levanger kommune

Kai Lennert Johansen.

Kai Lennert Johansen. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. (Trønderdebatt) For ei lita uke sida hadde utflyttet levangsbygg Hanne Wesche i Trønder-Avisa noen interessante betraktninger omkring kultur og sentrumsutvikling i Levanger. Hun bor i Hamar og sammenligner i hvilken grad Levanger og Hamar har lyktes i å utvikle sitt bysentrum gjennom blant annet samarbeid mellom kommunen, private og offentlige aktører.

Hovedpoenget hennes er at Hamar har lyktes med å satse på en utvikling i sentrumskjernen ved å legge til rette for forretninger, kontorer, kulturinstitusjoner, parker og i det hele tatt et levende byrom og kulturhus mens Levanger ikke har det.

Levanger har gjennom flere år satset og investert i en utvikling av nærområdene utenom sentrum. Flerbrukshaller, infrastruktur, nye skoler og brannstasjon kan være verdt å nevne – viktige og riktige satsinger. Men nå er det absolutt nødvendig å satse på Levanger sentrum!

Wesche spør: Hvorfor er sentrum omtrent dødt? At Levanger har et dødt sentrum er en sannhet med modifikasjoner. Fortsatt finnes det både butikker, vinmonopol, kontorer, noen restauranter, gallerier, en flott stadionpark, Trønderhallen og et fordums kulturhus for å nevne noe. Og ikke minst skryter vi at vi har trehusbyen, og det bygges masse leiligheter i havneområdet (med en prislapp tilpasset folk som har en enebolig å selge). Det må imidlertid tilføyes at utflyttingen fra selve sentrumskjernen er blitt en økende trend de senere årene. Uansett: Levanger sentrum har i vid forstand mange fortreffeligheter på ulike områder, og da velger jeg å se sentrum som området fra Røstad til og med Moan.

Men hva mangler vi, og hva burde vi hatt? Gåte: Steinkjer er i ferd med å få det. Stjørdal har fått det forlengst. Hva er svaret? Siden ordet kulturhus for mange er forbundet med noe plagsomt og unødvendig som især kulturmennesker i Levanger har «mast om» i snart 50 år, kan jeg heller bruke begrepet mangfoldig aktivitetshus eller kultursenter som svar. Vi har åpenbart behov for et hus som i vid forstand kan være et samlingssted for ungdom, som gir rom for ulike kulturaktiviteter som konserter, teater og forestillinger, som rommer en kino eller tre, som kan være en arena for konferanser og ikke minst der vi kan ha et fullverdig bibliotek i stedet for det biblioteket vi nå har som snart er falleferdig. Og selvfølgelig må vi snart få på plass det hotellet vi har snakket om i ganske mange år nå. Og kanskje kan det være rom for kulturskolen der også.

Et slikt kultursenter fortjener innbyggerne i Levanger, og da mener jeg ikke bare innbyggerne i sentrumskjernen, men alle i Levanger kommune, og det er også en by som Levanger verdig.

Samtidig vil et slikt senter bety noe for attraktivitet og tilflytting til kommunen, og den generelle trivselen. At vi har et levende og voksende universitet i Levanger med flere tusen studenter og flere hundre tilsatte tilsier at vi har et ansvar også overfor dem ved å utvikle et moderne og tidsriktig sentrum med et pulserende liv.

Hvorfor har vi ikke fått til dette i Levanger tidligere?

Svaret er enkelt: Vi har ikke råd. Det er sant. Vi har aldri hatt råd. Flertallet i alle kommunestyrene har sagt nei hver gang forslaget om kulturhus er kommet opp til debatt, uavhengig av hvem som har vært ordfører. Og tenk at nå er det snart 50 år siden Levanger arbeiderparti foreslo å bygge et kulturhus i sentrum. Denne typen investering har en ikke sett mulig å få til fordi det alltid har vært så mye annet å bruke pengene på. Enkelt og rasjonelt nok tenkt, - men du verden så lite kreativt og lite langsiktig! Kanskje kan det nå hjelpe å se at mange andre kommuner i landet og ikke minst i vårt eget fylke har fått det til? Kanskje bør også politikerne se over sine programerklæringer.

Satsing på sentrum og kultur er punkter vi finner i flere av programmene, så da gjelder det å realisere disse punktene, og da gjerne sammen med andre aktører, både offentlige og private.

Politikerne i Levanger arbeider nå med budsjettet, og det betyr også at de i langtidsbudsjettet skal planlegge investeringer i årene framover. Kan vi ha forhåpninger om at de nå i trange tider vil se det viktig og nødvendig å satse på sentrumsutvikling og et kultursenter som fyller langt flere funksjoner enn det Festiviteten etter beste evne gjør i dag?

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken