Sissel (54) skal bidra til at ungdom får et verdig liv med frihet fra redsel og frihet til å være den de er

Sissel Gjermo fra Steinkjer jobber for å sikre barn og unge retten til å bestemme over eget liv. Hun er den første og eneste minoritetsrådgiveren i gamle Nord-Trøndelag.