(Trønderdebatt)

Er det noen som husker Kodak? I 1996 hadde de kontroll på 2/3 av det globale fotofilm-markedet. Ikke lenge etterpå stupte inntektene og selskapet gikk konkurs. De greide ikke omstillingen til digitale bilder, til tross for at de faktisk selv hadde utviklet digitale løsninger allerede på 70-tallet. De trodde at alt ville fortsette som før og tok ikke behovet for omstilling på alvor.

Når Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet, avviser at FNs klimarapport bør føre til noen omlegging av klimapolitikken i Norge og mener vi heller bør «starte i Polen», gjør han seg til en forkjemper for at Norge skal bli nasjonenes svar på Kodak. Landet som kunne omstille, men ikke skjønte hva som foregikk.

For det første har Ola Borten Moe misforstått budskapet fra FNs klimapanel når han mener vi skal ta polske utslipp først siden de er større enn de norske. Klimapanelet er krystallklare på at vi nå er forbi det punktet hvor vi kan velge det ene foran det andre. Polen må selvfølgelig kutte sine utslipp, men de norske må kuttes samtidig.

I tillegg vil det være en bjørnetjeneste for norsk industri om vi lener oss tilbake og later som om alt er som før. Det er det ikke! Hvis vi overlater omstilling til andre land, havner norsk industri i bakevja.

Vi må sikre at vi beholder kompetansen inn i fornybarsamfunnet. Det krever en aktivt og styrt omstilling. Vi må bruke kompetansen som i dag brukes i fossil industri på å utvikle fornybare løsninger for framtiden; offshore vind, batteriteknologi, hydrogen og ganske sikkert kombinasjoner vi enda ikke har tenkt på. Men dette kommer ikke av seg selv – det krever aktiv innsats hvor næringsliv, myndigheter, forskningsmiljø og lokalsamfunn må trekke i samme retning. SV sitt svar på dette er en ambisiøs plan vi har kalt ‘En grønn ny deal for Norge’. Nettopp for å sikre at vi beholder og styrker næringslivet i Norge samtidig som vi tar klimatrusselen på alvor.

FNs siste klimarapport er dødsstøtet for kull, olje og gass. Det vi frykter mer enn dagens klimarapport, er at apatien og håpløsheten tar overhånd. Lyspunktet er at vi kan løse problemet. Vi kan enda unngå de verste konsekvensene av klimakrisen. Men da må vi handle nå!

Det er trist at det eneste Ola Borten Moe greier å komme med som respons på den alvorlige klimarapporten er «Polen først».

Den store Trønderdebatten: Høy temperatur i Trønderdebatts klimaoppgjør.