(Trønderdebatt)

Å lese Norsk kulturråds nylige tildeling av midler til festivaler i Trøndelag er skummel lesning. Av en totalpott på 22 410 000,-, går 19 190 000,- til rene Trondheimsfestivaler! 13 festivaler i Trondheim får støtte. 6 i hele resten av fylket.

I pressemeldingen som følger offentliggjøringen sier Ivar Chelsom Vogt, leder av Kulturrådets musikkutvalg for arrangør- og festivalstøtte i pressemeldingen følgende:

«Kulturrådets musikkutvalg har lagt vekt på den store betydningen festivalene har for lokalt kulturliv, og understreker den viktige rollen lokale og regionale arrangører har for formidlingen av musikk utenfor de store byene.»

Det må være lov å spørre seg om Vogt i det hele tatt har sett på tildelingen, men sannheten er nok at Vogt bare har fått et manus, der teksten er utformet for at Norsk kulturråd skal si noe politisk korrekt. Som de jo alltid gjør. Hva som egentlig foregår i tildelingene har de åpenbart ingen oversikt over.

Våre skattepenger skal også gå til kulturopplevelser, og til at det skal være mulig å få kvalitative kulturopplevelser også utenom storbyene. Sånn sett er tildeling fra Kulturrådet til Trøndelag svært dårlig distriktspolitikk. Denne tildelingen fører til det stikk motsatte av det Norsk kulturråd selv sier de skal gjøre. Tallene taler sin egen sak, og er trist for kulturtilbudet utenfor Trondheim. Og egentlig også trist for hele intensjonen med Norsk kulturråd som handler om å kvalitetssikre en jevn fordeling av kulturmidler til hele Norge.

Men tildelingen har som et eksempel et langt større og skumlere perspektiv. Hadde det fortsatt eksistert et Nord-Trøndelag, så er det teknisk umulig at dette hadde skjedd, fordi Nord-Trøndelag hadde fått sin del av totalpotten til å fordele på festivaler og kulturarrangement i eget fylke. Det er ikke en påstand, men et faktum.

Tar man dette som et eksempel, så taper kulturen i Nord-Trøndelag stort på å ha blitt ett Trøndelag. Trondheim er den store vinneren, i en by som allerede bugner over av kulturtilbud. Som igjen har effekten av de unge fra resten av fylket flokker til Trondheim. Og ingen i Nord-Trøndelag må tro at det sitter politikere og byråkrater i Trondheim og tenker at «dette var jo dumt». De er mest opptatt av mest mulig penger til egen by.

Ser man hele tildelingen nasjonalt, så har Trønder-Avisa regnet ut at Kulturrådet gir 175,3 millioner kroner til 187 norske musikkfestivaler neste år. Kun 1,8 millioner havner i nordre del av Trøndelag, mens sørtrønderske arrangører får 20,6 millioner. Det betyr at Nord-Trøndelag får én prosent av midlene fra Norsk kulturråd.

Nå er dette er et stygt eksempel innen kultursegmentet, men sånn sett også et godt eksempel på hvor galt det kan gå. Man må også ta med i regnskapet her at festivaler og arrangement i Trondheim naturligvis har et helt annet publikumsgrunnlag både i egen by, men også fra tilreisende fra resten av fylket.

I tillegg har de en større tilgang på sponsormidler, både fordi det er flere bedrifter å hente som sponsorer, men også fordi de fleste store potensielle sponsorer har hovedkontoret i Trondheim, og ønsker å bruke sponsormidler i egen by. En forsterkning av skeivfordelingen som Norsk kulturråd åpenbart ikke vektlegger eller vurderer i det hele tatt. Det må være lov å spørre om Norsk kulturråd skal være en nasjonal, offentlig pådriver for enda sterkere sentralisering til storbyene? For det er nettopp det som er effekten av kulturrådets tildelinger, med dette som eksempel.

Og hva slags mandat blir egentlig fordelt til de forskjellige komiteene fra ledelsen i Kulturrådet, når slike grelle tildelinger glatt går gjennom?

Hva så med tildelingene fra fylkeskommunen til festivaler og arrangement? Blir denne skjevfordelingen «kompensert» på noen måte herfra? Ser de denne skjevfordelingen? Det har jeg ikke sett nærmere på, men det bør også være et interessant tema. Erfaringsmessig er dette noe som Norsk kulturråd ikke bryr seg om. De er vant til at det ropes litt fra distriktene uten at kalles inn til møte for det. Til det sitter de altfor godt plassert på kontorene i hovedstaden. «Det går fort over».

Men det bør bekymre politikere i hele Trøndelag at Trondheim år etter år er den store vinneren i tildelingene fra Norsk kulturråd. Er det noe de bryr seg om, eller har de resignert? Spesielt bittert må det jo være for politikere i gamle Nord-Trøndelag. Var det sånn det skulle bli? Et samlet Trøndelag skulle da bli bedre for alle? Eller er dette prisen vi må betale?