Skremmende funn i rapport: Matskam fører til at ungdom unngår å spise mat på skolen

Ny undersøkelse viser at ungdom dropper matpakken fordi de er redd for å spise sammen med andre eller fordi de skammer seg over å spise for mye, for lite – eller feil mat.