Gå til sidens hovedinnhold

I kjølvannet av koronaen har en debatt om barnehagene blusset opp.

Hvor lenge skal de være åpne? Hvor høy bør voksentettheten være? Hvilke behov skal veie tyngst; barnas, foreldrenes eller samfunnets?

Slik er den nye hverdagen i barnehagen

For abonnenter