(Nidaros) Onsdag ettermiddag gikk det et større jordras på nordsiden av Stavsjøfjelltunnelen langs E6 i Malvik kommune.

Trafikkoperatør Eirik Meyer Jensen i Vegtrafikksentralen Midt sier til Nidaros at E6 ventes å holde stengt lenge.

– Det er ikke tidfestet hvor lenge, men dette er ganske omfattende så det vil ta tid, sier han.

Omkjøringsvei er gamle E6, Fylkesvei 950, mellom Hommelvik og Storsand.

Ifølge trafikkoperatøren er det saktegående trafikk på omkjøringsveien.

– Vi vil nå stenge Helltunnelen også for å få all trafikken over på omkjøringsveien, sier han til Nidaros.

Nidaros har fått meldinger om lange køer og saktegående trafikk ved Hommelvik og på gamle E6.

Venter på geolog

Før opprydningsarbeidet kan starte for fullt må en geolog inn og vurdere sikkerheten i området, opplyser Vegtrafikksentralen.