NAMSOS (Namdalsavisa): 256.553 tunge kjøretøy har vært innom en av landets kontrollstasjoner eller kontrollplasser så langt i år. Av disse har 25.022 fått skriftlig mangel, 12.287 har fått bruksforbud, 5.611 har fått gebyr og 1.003 førere har blitt anmeldt.

– De fleste tunge kjøretøyene som ruller på norske veger er i god stand. Og de aller fleste førerne gjør hva de kan for å ivareta sikkerheten. Vår oppgave er å stoppe dem som, bevisst eller ubevisst, går på akkord med både sikkerhet og regelverk. Vi jobber for bedre trafikksikkerhet, likere konkurransevilkår i transportbransjen og gode arbeidsforhold for sjåførene, sier Marianne Moe i Statens vegvesen.

Kan få bruksforbud

Bruksforbud betyr at kjøretøyet ikke får fortsette før feil eller mangler er utbedret. Det kan for eksempel dreie seg om å fjerne flagg, juggel og utstyr som hindrer sikten eller å sikre lasten bedre. Slike feil er ofte relativt raskt utbedret. Tekniske feil på for eksempel bremser kan ta lengre tid å reparere. Da kan kjøretøyet ende opp med å bli berget til et verksted.

Statens vegvesen jobber hele tida for å bli bedre til å plukke ut de riktige kjøretøyene til kontroll.

– Vi ønsker å bruke det meste av tida vår på de som faktisk har feil og mangler. De finner vi blant annet ved å bruke teknologiske hjelpemidler og registre. Vi er også avhengige av kontrollører som bruker sansene og erfaringen sin til å plukke ut de kjøretøyene vi bør se nærmere på, sier Moe.

Statistikk

  • Overlast har så langt i år resultert i 3.227 bruksforbud og 1.966 gebyr.
  • Mangelfull lastsikring har ført til 3.385 bruksforbud og 44 anmeldelser.
  • Dårlige dekk eller manglende kjettinger på vinterføre har ført til 152 bruksforbud, 1 642 gebyr og fire anmeldelser.
  • 626 førere har fått gebyr for brudd på kjøre- og hviletidsreglene, mens 591 har blitt anmeldt for brudd på disse reglene.

Kilde: Statens vegvesen