Slik svarer Region Nord på kritikken

Region Nord hevder de er godt innenfor barneidrettsbestemmelsene:

Region Nord hevder de er godt innenfor barneidrettsbestemmelsene: Foto:

Seksjonslederen for klubbservice i Region Nord forteller at de ikke bryter barneidrettsbestemmelsene, men at de på bakgrunn av tilbakemeldingene jobber med å gjøre oppsettet bedre.

DEL

TRONDHEIM: Kristian Valstad, seksjonsleder klubbservice i Region Nord, kan fortelle at de har gått flere runder internt de siste ukene for å se på om de har brutt barneidrettsbestemmelsene. Region Nord har også vært i kontakt med Trøndelag Idrettskrets. Sammen har de funnet ut at de er godt innenfor regelverket.

Region Nord viser til punkt 5 i barneidrettsbestemmelsene (se hovedsak på regelverket), der det står at et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser, og i særlige tilfeller gjøre tilpasninger i aldersgrensen og geografi.

Hevder håndballregionen bryter barneidrettsbestemmelsene – frykter spillerflukt

Særskilt tilpasning

I J11-serien avdeling 13 - der Sparbu og Rørvik er satt opp - ble det gjort en særskilt tilpasning på grunn av geografi.

– Vi måtte gjøre det slik på grunn av få påmeldte lag i Namdalen. Det er ingen heldig situasjon at et lag fra sone Innherred i 11-årsklassen må reise over tre timer en vei for å kun spille én kamp, men vi måtte ta en særskilt tilpasning på grunn av de geografiske utfordringene i 11-årsklassen, sier Kristian Valstad.

LES OGSÅ: Hvordan kan forbundet legge opp til at lag skal kjøre fra Levanger og Verdal til Kolvereid og Rørvik for å spille 2 x 20 minutter?

Seksjonslederen kan fortelle at det egentlig ikke var planen at Sparbu J11 skulle reise så langt for å bare spille én kamp. I det første utkastet som forela skulle Sparbu opprinnelig ha spilt bortekamper mot både Rørvik og Kolvereid samme dag - slik at de fikk mer valuta for turen - men nylig trakk både Kolvereid, Overhalla og Namsos lagene sine. Det på grunn av for få spillere.

– Dessverre endte vi opp med at Rørvik ble det eneste laget fra Namdalen, og da endte vi opp med at Sparbu bare fikk én kamp på sin tur til Rørvik, sier Valstad.

Får nytt oppsett

Seksjonslederen forstår godt at Sparbu-lederne reagerer på at deres 11-åringer må reise over tre timer til en kamp, og på bakgrunn av tilbakemeldingene kan Valstad nå fortelle at administrasjonen i Region Nord jobber med å gjøre terminlisten og oppsettet bedre.

– Vi ønsker ikke at 11-åringer skal kjøre tre timer for å bare spille en kamp. Det er ikke bra. Jeg forstår at det har blitt en debatt og reaksjon på det, men vi jobber nå med en løsning der vi ser på trippel serie og flere kamper. Trolig får klubbene info om opplegget innen neste onsdag, sier seksjonslederen i Region Nord, som også sender en beklagelse til Sparbu som føler de ikke har blitt hørt på.

Spesiell situasjon

Valstad forteller videre at de i sommer så på løsninger der Rørviks lag ble flyttet opp til 12-årsklassen.

– Uansett oppsett så vil reiseavstand på pluss minus tre timer forekomme i vår region. Det er uheldig at noen lag må reise så langt, men Sone Namdalen er i en spesiell situasjon. Antall lag og spillere gjør det sårbart. Av og til må vi foreta en særskilt tilpasning, sier Kristian Valstad.

Han bekrefter at problemstillingen rundt lange reiseavstander ble tatt opp på sonemøtet i Innherred i august. Her kom det blant annet inn et forslag om å gjennomføre aktivitetsdager der alle lagene møter alle på en bestemt plass, men forslaget ble nedstemt.

I referatet fra møtet står det at temaet om lange reiseavstander vil bli tatt opp ved neste sonemøte 12. januar 2021. Region Nord Innherred håper nå at alle klubbene tar en diskusjon internt om hvordan de ønsker at aktivitetstilbudet for barn under 12 år skal organiseres. Nå vil de vite hva som er best for håndballen, samt hva som skal til for å rekruttere og beholde flest spillere.

Artikkeltags