Mens flere andre partier denne våren har trukket fram «vanlige folk», gjorde Solberg et poeng av å skille seg ut.

– Nå skal visst alle helst være vanlige, innledet Solberg landsmøtetalen.

– Jeg er mer opptatt av å få fram at vi alle er uvanlige. At hver enkelt er unik, fortsatte hun.

Arbeidsplasser, omstillingsvilje og næringslivsvennlig politikk gikk som en blå tråd gjennom Solbergs landsmøtetale.

Selv om pandemien fortsatt er med oss, ville Solberg se framover til tiden etterpå. De kommende tiårene vil den viktigste utfordringen være å skape nok nye arbeidsplasser i private bedrifter, understreket hun.

– Og når arbeid er jobb nummer en, så er det ett parti som kjenner bedriftene, og som har en virkelig næringsvennlig og jobbskapende politikk, og det er Høyre, sa Solberg.

Muligheter innen grønne næringer

Hun pekte på klima og digitalisering som stor satsingsområder.

– Løftene våre om at Norge skal nå våre klimamål har ikke lagt noen demper på gründere og industribyggere. Tvert imot, sa hun.

Solberg viste til havsatsing, grønn skipsfart, hydrogen, forskning og utvikling som viktige mulighetsrom innen et klimaperspektiv.

Vil ha IT-løft

Digitalisering gir en enklere hverdag for folk og næringsliv og frigjør ressurser. Kan Norge også få til en satsing på nye arbeidsplasser innen digitalisering, kan det gi oss enorme muligheter, framhevet Solberg.

– Da blir det vinn-vinn-vinn, sa hun.

I løpet av den neste perioden vil Høyre ta initiativ til et eksportløft for IKT-næringen. Der vil man se hvordan offentlige IT-prosjekter kan bidra til økt kompetanse og mer eksport. Et tilleggspoeng er at dette er jobber som kan utføres uansett hvor i landet man bor, påpekte Høyre-lederen.

Reform av ungdomsskolen

Skole blir en av Høyres hovedprioriteringer i valgkampen. Et viktig tema på landsmøtet er å ta stilling til en reform av ungdomsskolen.

Svake ferdigheter fra ungdomsskolen er lenge vist til som en av de viktigste årsakene til frafall i videregående opplæring. Reformen tar mål av seg å øke læring, trivsel og motivasjon. Forslagene omfatter blant annet:

  • Se på fagsammensetning på nytt.
  • Innføre obligatorisk yrkesfag som valgfag.
  • Oppfølgingsplikt for skolen ved fravær.
  • Legge til rette for profilskoler.
  • Åpne for at elever kan velge mer praktiske tilnærminger i matematikk, norsk og engelsk.

Gir ikke opp rusreformen

Ruspolitikk blir også et tema på landsmøtet. Solberg har selv sendt inn en rekke forslag i samarbeid med partiets helsepolitisk talsmann Sveinung Stensland.

Hun har ikke gitt opp reformen, selv om hun erkjenner at regjeringen ikke har stortingsflertallet med seg.

– Reformen vil komme. Det er et spørsmål om tid og modning. Når den kommer, vil den bli den viktigste sosiale reformen dette tiåret, sa hun.