Gå til sidens hovedinnhold

Smittevern og barns beste – hånd i hånd!

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Trønderdebatt)

Trønder-Avisa er bekymret for at Fylkesmannen ikke tenker på barnas beste. Vi kan forsikre om at det gjør vi hver eneste dag, både før, under og etter pandemien.

Da Norge stengte ned ble hverdagen for mange snudd på hodet. Sammen har vi gjort en kjempejobb med å redusere smitte og holde koronaen under kontroll.

Under nedstengingen, og i tiden etterpå, har det blitt klart at barn og unge er ekstra utsatt i slike tider. Skolen og barnehagen er svært viktige arenaer for barn og unge, hvor læring, mestring og vekst skal skje. Alle ære til de ansatte der som har gjort en kjempejobb for at tilbudene skal være åpne og tilgjengelige - og det med god kvalitet!

I tiden etter nedstegningen har vi fått mer kunnskap. Kunnskap som viser at for de mest sårbare barna har en slik nedstenging negative følger. Derfor er de nasjonale faglige rådene at barn og unge skal oppleve så lav tiltaksbyrde som mulig. Vi vet også at normalitet og forutsigbarhet er viktig for barna, men faktisk også for oss voksne.

Samfunnet er åpnet opp gradvis og kontrollert. Dette gjelder også skolene og barnehagene. De er definert til å være på gult nivå, noe som betyr at tilbudet skal være tilnærmet ordinært. Men om det oppstår lokale utbrudd skal det naturligvis iverksettes tiltak umiddelbart, noe som kan innebære stenging av avdelinger, hele barnehager, trinn eller klasser. Ved alvorlige og store utbrudd kan full nedstenging være alternativet. Dette er regulert i en egen forskrift, covid-19 forskriften. Uansett utbrudd eller ei, så er det kjempeviktig at barnehager og skoler driver med godt forebyggende smittevern, slik som alle i Norge må: holde seg hjemme ved sykdom, god hygiene og redusere kontakt.

I sommer og i høst, har vi blitt oppmerksom på at flere kommuner ikke har gjenåpnet i tråd med de forventinger som ligger til grunn på gult nivå. Det vi har vært tydelige på, er at det ikke er anledning til å bruke covid-19 forskriften til å redusere tilbudene i et forebyggingsperspektiv. At det er praktiske, økonomiske og del organisatoriske utfordringer i situasjonen vi befinner oss i har vi stor forståelse for, men man kan ikke bruke covid-19 forskriften til å redusere tilbud med det som begrunnelse.

Vi registrerer at det er på nytt oppstår en diskusjon om hvor lang åpningstid barnehager skal ha, og om det er bra for barn å være så lenge i barnehage. Det er en legitim diskusjon som kommunene gjerne må ta, men det fordrer en lokal prosess hvor mange hensyn og parters interesser skal ivaretas. Man kan ikke bestemme seg for å endre åpningstid bare ved å «skylde på pandemien».

Vi har vært både dyktige og heldige i Trøndelag. Vi har lite smitte, og om det oppstår smitte har kommunene og helsevesenet vist oss at de jobber godt for å begrense spore opp og stoppe ytterligere smitte. Det har også gjort det mulig for oss å ha skoler og barnehager, med godt innhold. Vi skal heller ikke glemme at det gjør det mulig for foreldre å kunne stå i jobbene sine, også for de som har jobber som ikke kan ivaretas fra hjemmekontor og hvor både arbeidsplass og oppgaver gjør at de må møte til faste tider. Da er god tilgjengelighet også på barnehage svært viktig, noe som også viser den viktige samfunnsfunksjonen norske barnehager har.


Det viser at vi, i det minste frem til nå, har klart å ivareta både smittevernhensyn og barnas beste. Denne innsatsen vil uansett måtte vare hele dette skoleåret og da må vi klare begge deler – til barna og samfunnets beste.

Kommentarer til denne saken