SNK-omorganiseringen utsettes til 2021

Selv etter 19 arbeidsgruppemøter i høst har man ikke klart å komme fram til en løsning på hvordan SNK skal organiseres i framtida. Nå utsettes saken til neste år.