SNK-styret sikter høyt mot 2030: Vil grave etter slagstedet og bli internasjonalt demokratisenter

SNK-styret har store ambisjoner fram mot 1000-årsjubileet i 2030.