Søkte om 55,8 millioner for andre gang – får ikke ei krone

Steinkjer kommune søkte for andre gang staten om 55,8 millioner kroner til Prosjekt Jakob. Heller ikke denne gangen fikk søknaden gjennomslag.