Her ønsker Steinkjer Fotballklubb å bygge storhall

Fem millioner i privat kapital fra næringsliv og aksept fra naboklubbene. Det er kravene Steinkjer kommune stiller til SFK for å være med på byggingen av en fullskala fotballhall.

To alternativ: Steinkjer FK ønsker å bygge hallen på treningsfeltet (1) nærmest hovedbanen eller på den gamle kunstgressbanen (2) nedenfor friidrettsbanen.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Sport

Planene om en fotballhall på Guldbergaunet har vært i støpeskjeen i minst et par år. Nå bekrefter kultursjef i Steinkjer kommune, Leif Terje Nilsen, at man ønsker å utrede muligheten for å få prosjektet realisert.