Fylkesmannen sier nei til kommunens VM-garanti

Fylkesmannen har satt en stopper for at Stjørdal kommune kan stille kommunal garanti for et lån til HellRX.

Ikke enig: Harald Lauritzen, leder i HellRX AS, er overrasket over Fylkesmannen har stoppet vedtaket. Rallycross-sjefen mener det er uheldig med tanke på neste års arrangement.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Sport

Stjørdal: 4. oktober vedtok kommunestyret i Stjørdal å innvilge HellRX AS en simpel kausjon. Denne gjaldt for et lån på 2,1 millioner kroner for ulike investeringer på Lånkebanen.

Mener Stjørdal bryter loven

Nå viser det seg at Fylkesmannen i Trøndelag har stoppet vedtaket. Årsaken er at Fylkesmannen mener at virksomheten består av aktiviteter som anses som næringsvirksomhet. I kommunelovens paragraf 51 nr. 2 står det nemlig at det ikke kan gis kommunalt garanti for næringsvirksomhet.