Levanger Håndballklubb skal ansette ny hovedtrener med tiltredelse 1. mai 2019.

LHK på trenerjakt

Levanger Håndballklubb vil tilbake i eliteserien. Nå har klubben lyst ut stillingen som ny hovedtrener.

Tilbake til eliteserien?: Levanger Håndballklubb har på lang sikt ambisjoner om opprykk og vil ansatte ny hovedtrener med tiltredelse 1. mai 2019.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Sport

Det er på handballmagasinet.no at klubben lyser ut stillingen som i dag bekles av Björn Blomquist. Blomquist er i utgangspunktet hovedtrener i Stjørdal HK, der han i mars 2017 signerte en kontrakt med muligheter for et fireårig samarbeid, og ble LHK-trener da de to klubbene inngikk en ettårig samarbeidsavtale foran inneværende sesong.