I dag starter rettssaken mellom RBK og eks-trenerne

Striden står om store penger og uenighet om en klausul når Rosenborg møter klubbens tidligere trenerduo Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun i retten mandag.

Bitter strid: Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun møter gamleklubben i retten i dag.  Foto: NTB scanpix

Sport

Ingebrigtsen og Hoftun fikk sparken som henholdsvis hoved- og assistenttrener i trønderklubben 19. juli i fjor. Begge mener oppsigelsen er ugyldig og har saksøkt sin tidligere arbeidsgiver.

RBK-ledelsen hevder på sin side å ha alt på det tørre.


Fakta om RBK-saken

Dette handler striden mellom Rosenborg og Kåre Ingebrigtsen/Erik Hoftun om i Sør-Trøndelag tingrett:

  • Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun fikk sparken som hovedtrener og assistenttrener 19. juli i 2018. Begrunnelsen var at utviklingen hadde vært for dårlig, og at RBK ønsket å løfte seg. Akademidirektør Rini Coolen overtok treneransvaret på midlertidig basis.
  • 11. september varslet Ingebrigtsen og Hoftun at de går til rettssak mot Rosenborg på grunn av det de mener er usaklige oppsigelser. RBK mottar stevningen 26. september.
  • RBK har allerede betalt 3 millioner kroner i etterlønn til Ingebrigtsen og 1,05 millioner til Hoftun. Ingebrigtsen mener han har krav på lønns- og bonusutbetalinger fram til endt kontrakt i 2020, ifølge advokaten opp mot 10 millioner kroner. For Hoftun er summen lavere.
  • RBK mener på sin side at oppsigelsene av de to trenerne er lovlige, og klubbens advokat henviser blant annet til en klausul i Ingebrigtsen kontrakt der stillingsvernet oppheves.
  • Striden om dette gjelder hvorvidt Ingebrigtsen kan sies å ha vært klubbens øverste leder. RBK mener at dette skal legges til grunn, men bestrides av Ingebrigtsen.
  • Rettssaken starter i Sør-Trøndelag tingrett mandag 21. januar. Det er satt av fire dager, med fredag 25. januar som reservedag.
  • Kilde: NTB
SE LIVE-OVERFØRING FRA RETTSSAKEN HER:

Mandag møter partene i Sør-Trøndelag tingrett. I utgangspunktet er det satt av fire dager til saken, og på vitnelisten står foruten hovedaktørene en rekke nåværende og tidligere RBK-profiler.

Klubbens tidligere suksesstrener Nils Arne Eggen er blant disse.


Stjernen er et av Ingebrigtsens vitner mot RBK

Når RBK og tidligere trener i klubben, Kåre Ingebrigtsen møtes i retten skal Hroar Stjernen opp i vitneboksen.

 

Opp mot ti millioner

Ingebrigtsen og Hoftun har lagt ned påstand om at oppsigelsen av dem skal erkjennes ugyldig og krever betydelige summer i erstatning av Rosenborg. De to trenerne har tidligere mottatt henholdsvis 3 og 1,05 millioner kroner i etterlønn, men hevder de har krav på langt mer.

Foruten lidt inntektstap fram til dom i saken faller, hevder Ingebrigtsen å ha krav på de lønns- og bonusutbetalingene han ville fått dersom han hadde fullført sin trenerkontrakt på Lerkendal. Den strakte seg opprinnelig ut kalenderåret 2020.

I regnestykket som Ingebrigtsen-advokat Stein Kimsås-Otterbech har presentert tingretten i sitt sluttinnlegg, anslås den tidligere RBK-treneren å kunne ha i sjiktet ti millioner kroner til gode fra sin tidligere arbeidsgiver.


VG: Ingebrigtsens krav til RBK kan dreie seg om 10 millioner kroner

Tidligere RBK-trener Kåre Ingebrigtsen og hans assistenttrener, Erik Hoftun, kan bli tildelt store summer av RBK etter de ble sparket i sommer.

 

Stipulerte bonuser

For Hoftun er summen lavere. Hans advokat, Andreas Messelt Ekker, anslår i sitt sluttinnlegg at Hoftun trolig har lidt et inntektstap på mellom 1,05 og 1,15 millioner kroner fram til et sannsynlig tidspunkt for domsavsigelse.

Hoftun ber videre om at RBK etter domsavsigelsen fortsetter å innfri lønnsforpliktelsene i kontrakten hans fram til denne utløper i 2020 og at han får bonuser i tråd med klubbens prestasjoner i samme periode.

Skulle retten komme til at arbeidsforholdet likevel må avsluttes umiddelbart, ber Hoftun om å få kompensert framtidig tapt lønn og bonusutbetalinger. Dette anslås å kunne beløpe seg til opp mot 2,75 millioner kroner, forutsatt at retten mener han har krav på erstatning for hele perioden.

Ingebrigtsen og Hoftun henviser begge til at eventuelle stipulerte bonusutbetalinger må fastsettes med utgangspunkt i de resultatene de hadde som trenere på Lerkendal.

Rettssak mellom Rosenborg og eks-trenerne Erik Hoftun (bak t.v.) og Kåre Ingebrigtsen.  Foto: Anders Nordmeland

 

Omstridt klausul

Rosenborg-advokat Kristian Nordheim er på sin side klar på at klubben anser oppsigelsene av både Ingebrigtsen og Hoftun som lovlige og avviser kravet om erstatning.

For Ingebrigtsens del henvises det til en klausul i hans kontrakt der stillingsvernet oppheves. 53-åringen og hans advokat hevder denne typen fratredelsesklausuler er ugyldige, såframt vedkommende ikke er «virksomhetens øverste leder». RBK mener Ingebrigtsen må kunne sies å være nettopp det som hovedansvarlig for «klubbens kjernevirksomhet». Ingebrigtsen selv bestrider denne tolkningen.

RBK viser videre til at klubben forut for oppsigelsen gjentatte ganger ga Ingebrigtsen beskjed om at han ikke innfridde de krav og forventninger som stilles til en trener i RBK. I lys av det hevder klubben at den også hadde anledning til å gå til oppsigelse. Det samme anfører klubben når det gjelder Erik Hoftun.

For Hoftuns vedkommende påpeker RBK også at den tidligere assistenttreneren avslo tilbudet om en annen stilling i klubben, og at dette må tillegges vekt i spørsmålet om han har krav på erstatning.


Her er Hornelands første RBK-signering

Tysklandsproffen Gustav Valsvik ble fredag presentert som Rosenborg-spiller. Midtstopperen er klubbens første nye spiller under trener Eirik Horneland.