Kraftig underskudd for rallycross-VM

Regnskapet for 2018 viser et underskudd for Hell RX AS på drøyt 600.000 kroner. Det er tre ganger mer enn det som ble signalisert i fjor høst.

Billettsvikt: Litt færre tilskuere enn budsjettert, grillforbud og oppgradering av Lånkebanen er noen av årsakene til at Hell RX AS fikk et underskudd på 620.000 kroner i regnskapsåret 2018. Foto: Johan Arnt Nesgård 

Sport

Det er Stjørdals-Nytt som har fått tallene fra styrelederen i Hell RX AS. I september søkte HELL RX AS om kommunal kausjon, med regnskapstall som viste et stipulert underskudd på 191.000 kroner i 2019. Styreleder Styreleder Thomas Lidal Jamne bekrefter til Stjørdals-Nytt at tallene er styggere enn som så, og at underskuddet er på knappe 620.000 kroner for fjoråret.