Stort frafall i jentefotballen i Egge IL.

Over halvparten av jentelagene er borte

Konflikter mellom foreldre og styret i idrettslaget har vært medvirkende til det store frafallet blant jenter som spiller fotball i Egge IL. – Det har vært utfordrende, sier sportslig leder Monica Emilie Langli.

Opplevd konflikter: Monica Emilie Langli, sportslig leder i Egge IL, forteller at konflikter i Egge IL har bidratt til stort frafall i jentenes ungdomsfotball de siste årene. 

Noen vil at man skal toppe lag, andre vil ikke det. Foreldregruppen er delt i hva man ønsker.

Monica Emilie Langli, sportslig leder i Egge IL
Sport

STEINKJER: Trønder-Avisa kjenner til at svært mange jenter har sluttet i Egge IL sine ungdomslag i løpet av forholdsvis kort tid. Fra J13-laget til seniorlaget har antallet lag gått fra 13 til seks i løpet av de siste tre årene.