Det går mot fotballhall og navneskifte på Guldbergaunet

Kun et positivt vedtak i kommunestyret gjenstår før byggingen av en ny fotballhall i Steinkjer kan starte. Et ja der fører til at ærverdige Guldbergaunet får et nytt stadionnavn.

Flere alternativer: Det har blitt jobbet ut fra flere plasseringer av den nye fotballhallen. Den ene er nedre kunstgressbane ved campingplassen, den andre øvre gressfelt nærmest hovedarenaen. 

Sport

STEINKJER: I flere år har det vært tanker om å bygge en fullverdig fotballhall i Steinkjer, og i 2018 bevilget Trøndelag fylkeskommune 10 millioner kroner til prosjektet, som innen kort tid skal legges fram for politikerne i fellesnemnda for nye Steinkjer til beslutning.