NFF Trøndelag tar grep for å heve standarden på trenere og spillere

Fotball-Trøndelag behøver å utvikle bedre spillere og trenere, både på jente- og guttesida. Nå tar fotballkretsen grep.

Ny sonemodell: NFF Trøndelag ønsker nå å utvide sitt spillerutviklingstilbud for årsklassene 12-15 år. På bildet er Johan Austheim fra Egge G13 i kamp med to Tiller-forsvarere under T-A-cupen i vår.   Foto: Jonas A. Holberg

NFF sentralt har sine klare krav til aktivitetsnivå i kretsene, og her må vi bare innrømme å ha vært litt på etterskudd en tid. Det skal vi rette på nå.

Finn Morten Moe, KA spillerutvikling NFF Trøndelag
Sport

– Målet er å heve både kvalitet og kvantitet på det vi driver med i ungdomsfotballen. Derfor er vi godt i gang med en ny sonemodell for årsklassene 12–15 år, sier Finn Morten Moe, kretsansvarlig (KA) for spillerutvikling i NFF Trøndelag.