VM opplever tilskuersvikt og usikker økonomi. I fjor besøkte 21.000 tilskuere Lånkebanen. I helga kom det 15.000.

Kan gå mot nytt underskudd – ber politikerne om støtte

VM-arrangøren går i beste fall i null etter helgas runde på Lånke. Nå håper de på statsstøtte for å sikre fremtiden.

Blir nytt tårn: Fylkeskommunen har bevilget en million kroner til et nytt tårn. Dermed blir det hvite tårnet på Lånkebanen byttet til neste år. 

Sport

Lånke: I 2018 gikk HellRX AS 620.000 kroner i underskudd. Da var det 21.000 tilskuere på Lånkebanen. VM-arrangøren er avhengig av et godt økonomisk år i år, men budsjetterte før VM med et underskudd på 400.000 kroner. I år var det 15.000 tilskuere på Lånkebanen.