De to bedriftsidrettskretsene i Trøndelag blir én

Sport

STEINKJER: Den nye kretsen får navnet Midt-Norge Bedriftsidrettskrets, og vedtaket vil bli gjort på et konstituerende kretsting på FantasiGården i Hell lørdag 23. november. Forut for det konstituerende tinget skal både Nord-Trøndelag Bedriftsidrettskrets og Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets avvikle ekstraordinære kretsting.