VG: FHI-notat åpnet for breddefotball, men myndighetene sa nei

Folkehelseinstituttet åpner i et notat VG har fått tilgang til døren for breddefotballen, men myndighetene vil fortsatt ikke tillate trening med nærkontakt.

Folkehelseinstituttet åpnet i et notat for breddefotball, men myndighetene holder fast ved avstandsreglene som gjør vanlig fotballtrening umulig. Dermed må blant andre Thomas Sletvold og Steinkjer vente med å sette i gang sesongen.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Sport

VG skriver at FHI i forrige uke fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å vurdere om det bør skilles mellom ulike idretter, basert på hvor lenge spillerne har vært i kontakt med hverandre. Resultatet var et tre sider langt notat som tilsynelatende åpner veien for kontakttrening i fotball.

Likevel opprettholdes kravet om en meters avstand for alle unntatt i toppfotballen, som har fått unntak med bakgrunn i sin omfattende smittevernprotokoll.

VG siterer fra notatet: «Vi foreslår at det gjøres en differensiering i grad av kontakt som også tar opp i seg tidsaspektet ved kontakten». Og: «Idrett eller aktivitet hvor det er mulig å holde minst 1 meters avstand i den største delen av tiden, eller hvor man kan tilpasse aktiviteten slik at man oppfyller dette, vurderes som lav risiko og bør kunne åpnes for. For eksempel fotball, hvor man har nær kontakt under 1 meter i veldig korte tidsrom, utgjør liten risiko».

FHI bekrefter overfor avisen at dette gjelder breddeidrett. Det er ikke bekreftet om det gjelder barneidrett.


Slik har viruset påvirket Levanger Fotballklubb

Levanger Fotballklubb forlenger permitteringsperioden, reduserer budsjettet med 800.000 kroner og gir nå fansen en ønskereprise på fotballens store festdag.


Avviser uenighet

Helsedirektoratet avviser at dette betyr at det er uenighet med FHI om innholdet i veilederen for breddeidrett.

– Vi har hatt tett dialog og godt samarbeid med både idrettsforbundet og Folkehelseinstituttet før vi sammen med FHI laget veilederen, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave til VG. Han hevder at FHI-notatet er laget som et mulig scenario i lengre perspektiv.

– Det er overhodet ikke slik at de sier ja og vi sier nei. På dette området er det ingen uenighet.


Raja varsler bratt millionøkning til idretten

Regjeringen vil øke bevilgningen til momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg med 106,5 millioner, slik at alle godkjente søknader får full kompensasjon.


Håndball mer risikabelt

I notatet skriver FHI at idretter som håndball vil ha større smitterisiko om det tillates nærkontakt, mens det åpnes for nærkontakt i idretter som bryting om man har en fast sparringpartner over tid.

Et punkt om at smittefaren er svært liten ved bruk av ball og annet utstyr som flere tar på ble fulgt opp i veilederen, noe som blant annet har ført til at man i håndball kan trene mer som normalt.

I FHI-notatet anbefales det ikke åpning for cuper eller kamper inntil videre, fordi det vil medføre reising og fare for økt smittespredning.


Koronaen har gitt golfsporten en real oppsving

Golfinteressen i Norge har aldri vært større. Søndagens turnering på Trones ble fulltegnet på under én time!


Få argumenter for å forby

For toppidretten står det at det er få grunner til at man ikke skal få trene fullt ut uten hensyn til avstandskrav, all den tid utøverne lever under et strengt smittevernregime og det er lett å kontrollere aktiviteten.

«Det må anses som en yrkesutøvelse og en bransje med store interesser, og med lite smittevernfaglige argumenter for fortsatt å forby», står det.

Det gjøres klart at all idrettsutøvelse i nåværende fase må foregå uten publikum og at man må sikre at det ikke tiltrekker seg store folkeansamlinger.


Vil lage en turnering som kan bli større enn Storsjöcupen

Stjørdals-Blink Fotball skal i slutten av august arrangere en fotballturnering for barn og ungdom i aldersgruppen 10 til 16 år. Målet på sikt er at turneringen bli større enn Storsjöcupen.