Presenterer nytt underskudd på årsmøtet

Verdal Idrettslag opplever en bedring i økonomien, men sliter fortsatt med etterslep. Regnskapsåret 2019 endte med et underskudd på 278.265,- kroner.

SKAL SNU SKUTA: Roger Kvello Hansen (sportslig leder) og Roger McKellar (leder) jobber sammen med resten av styret og utvalgene hardt med å bedre økonomien i i Verdal IL.   Foto: Emil Ringstad

Sport

VERDAL: I flere år har Verdal Idrettslag slitt med økonomien, der momskravet får en stor del av skylden. De siste årene har styret og flere utvalg brukt mye tid på å få kontroll over økonomien.