Skuffet over at ordfører ikke vil presse på for å få i gang breddefotballen

May Britt Lagesen (Ap) er skuffet over at Steinkjer-ordfører Anne Berit Lein (Sp) ikke vil ta initiativ til et ordføreropprop på Innherred for å få igang breddefotballen tidligere enn 1. august.

SKUFFET: May Britt Lagesen (Ap) er skuffet over at Steinkjer-ordføreren ikke vil ta et initiativ overfor de andre ordførerne på Innherred med sikte på et opprop som krever at breddefotballen skal i gang så fort som mulig.  Foto: Margrete Konstad

Sport

I et ekstraordinært kommunestyremøte mandag kveld spurte Lagesen ordføreren om hun vil ta initiativ overfor de andre innherredskommunene med mål om ett felles opprop for åpning av fotball for alle aldre.